CURIOSITY: Backstage

As promised yesterday, I am posting some backstage photographs from the CURIOSITY creation. The painting is so big that my easel was way to small to handle it. The canvas for CURIOSITY is recycled from my old painting. The F-BOOK had a strong meaning but I was not happy with the result. 
Tak jak wczoraj obiecałam, dzisiaj pokazuję zdjęcia z procesu tworzenia CURIOSITY. Obraz jest tak duży, że moja sztaluga okazała się o wiele za mała, aby go utrzymać. Płótno CURIOSITY pochodzi z mojego starego obrazu. F-BOOK miał silne znaczenie, ale nie byłam zadowolona z uzyskanego rezultatu. 

Old painting left a lot of marks on the canvas what created an interesting texture. On the right upper corner of the picture you can see my sexy, homey sock ;p
Stary obraz pozostawił wiele znaków na płótnie, co stworzyło ciekawą fakturę. W lewym, górnym rogu obrazu widać moją sexy, domową skarpetę ;p
TIP: If you want to cover a dark color with brighter (here Ochre)- you have to mix the color with the white paint.
WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz pokryć ciemny kolor jaśniejszym (tu Ochra) – zmieszaj jaśniejszą farbę z białą.
Who said that the artist is messy? Everything in the best order. Half done.
Kto powiedział, że artyści są bałaganiarzami? Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Obraz w połowie zrobiony.
 

For the first time since I started to paint, I made a sketch before touching the canvas.
Po raz pierwszy, odkąd zaczęłam malować zrobiłam szkic przed dotknięciem płótna.
Trying to puzzle out how to place the gauze on canvas.
Próbuję rozwikłać jak umieścić gazę na płótnie.

Paying attention to all details.
Zwracając uwagę na wszystkie szczegóły.
 
Result: CURIOSITY // Rezultat: CURIOSITY

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *