Deep Down Below

The fear of unknown, the light of the hope. Self-expression through the phthalo green strokes. In the stormy evening while awaiting him to come safely home…

Strach przed nieznanym, światło nadziei. Wyrażanie siebie poprzez zielone kreski ftalowe. W burzowy wieczór, czekając na jego bezpieczny powrót do domu…

 

Deep Down Below (2020)

Acrylic colours + gauze on canvas 60 x 60 cm / unframed

Farby akrylowe  + gaza na płótnie 60 x 60 cm / nieobramowany

 

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *