Dusk

The Dusk has overcome, the darkness between day and night.
I nadszedł zmierzch, ciemność pomiędzy dniem i nocą.

 

DUSK (2016)
Acrylic & oil colours with gauze on canvas 100 x 100 cm / unframed
Farby akrylowe i olejne + gaza na płótnie 100 x 100 cm / nieobramowany

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *