How to ship a painting?

Paintings are very fragile, especially the ones made with mixed media such as gauze, jute strings, metal, wood, etc. It is not possible to detach this kind of artwork from the wooden frame and roll it – it would damage it or completely destroy. Recently, I had to ship one of my abstract paintings from Finland to Poland and I was very concern if I am doing it right. As you know, paintings from the abstract series are big 100×50 cm and made with mixed media. Now, when I know that everything went fine and the buyer was satisfied with the delivery, I can share with you some photos. Maybe you will find the information useful.

Obrazy są bardzo kruche, szczególnie te wykonane z różnych mediów, takich jak gaza, sznurki jutowe, metal, drewno, itp. Nie możliwym jest zdjęcie z ramy i zwinięcie tak wykonanego dzieła sztuki – obraz zostałby uszkodzony lub całkowicie zniszczony.
Niedawno musiałam wysłać jeden z moich abstrakcyjnych obrazów z Finlandii do Polski i miałam duże obawy, czy robię to dobrze. Jak wiecie, obrazy z abstrakcyjnej serii są duże 100 x 50 cm i wykonane z mediów mieszanych. Teraz, gdy już wiem, że wszystko poszło dobrze, a kupiec był zadowolony z dostawy, mogę podzielić się z Wami kilkoma zdjęciami. Może informacje tu podane, przydadzą Wam się kiedyś. 

1. I covered the actual painting with the bubble wrap from the both sides.
1. Pokryłam obraz folią bąbelkową z obu stron.


2. The bubble wrap was attached to the painting by the protective film usage. Nothing should move over the mixed media painting because turbulences (while shipping) could detach its fragile elements.
2. Folia bąbelkowa była przytwierdzona do obrazu za pomocą foli ochronnej. Nic nie powinno poruszać się po obrazie wykonanym techniką mediów mieszanych – wstrząsy (podczas transportu) mogłoby uszkodzić delikatne elementy.


3. Painting was placed in the customised, handmade bag. The bag was made of very thick recycled material, with silky padding.
3. Obraz został umieszczony w szytej na miarę, ręcznie robionej torbie. Torba została wykonana z bardzo grubego materiału z recyklingu, z jedwabistym wyściełaniem.


4. To the painting I attached the Certificate of Authenticity. This document describes the painting details and includes the artist name + his/her signature. It this case it’s in English and Polish language.
4. Do obrazu dodałam Certyfikat Autentyczności. Ten dokument w detalach opisuje obraz i zawiera imię artysty + jego/jej podpis. W tym przypadku jest w języku Polskim i Angielskim.

 


5. This is how the customised bag for a painting looks like.
5. Tak wygląda szyta na miarę torba.


6. The painting and bag were protected with another plastic cover to prevent them from the water damage.
6. Obraz i torba były chronione przez kolejną plastikową torbę, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.


7. The empty space left on the carton box was filled with more pieces of bubble wrap.
7. Pusta przestrzeń, pozostawiona w kartonie, została wypełniona kolejnymi warstwami folii bąbelkowej.


8. The whole box was covered with another foil layer and with the packaging paper.
8. Cały karton został pokryty kolejną warstwą folii i papieru do pakowania.


9. The package was covered with ‘FRAGILE’, ‘HANDLE WITH CARE’, ‘DO NOT BAND’ text on each side.
9. Na wysyłce napisałam teksty takie jak ‘FRAGILE’ (pl. kruche), ‘HANDLE WITH CARE’ (pl. ostrożnie), ‘DO NOT BAND’ (pl. nie zginaj).

*the shipping cost of this painting to EU countries is about 40€

*koszt wysyłki tego obrazu do krajów UE to około 40€

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *