Maternity

In tribute to all mothers, their protectiveness, love and commitment. Mothers are built out of the golden blocks, shaped through different experiences, united through love for their children. They are strong despite the difficulties that life brings on.

W hołdzie wszystkim matkom, ich opiekuńczości, miłości i zaangażowaniu. Matki są zbudowane ze złotych bloków, kształtowane przez różne doświadczenia, zjednoczone miłością do swoich dzieci. Są silne pomimo trudności, jakie niesie życie.

 

Maternity (2020)

Acrylic colours + aluminum + jute string on linen canvas 100 x 100 cm / unframed

Farby akrylowe + aluminium + sznurek jutowy na płótnie 100 x 100 cm / nieobramowany

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *