m i n i m a l i s t

Minimalist photography is something that I really like. Shapes, colors, never ending lines…
I think those photos somehow describe my nature, certain feelings.
Fotografia minimalistyczna jest czymś, co naprawdę lubię. Kształty, kolory, nigdy nie kończące się linie …
Myślę, że te zdjęcia jakoś opisują moją naturę, pewne uczucia.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *