Route 66 painting

My first ‘big’ painting was finished and hung on the wall. I had a lot of fun and I got a lot of practical information while painting with my father. We decided to put the two: his and my signature what is somehow charming.

Painting is situated in the ‘Rock Cafe’ in Corralejo, Fuerteventura.

Mój pierwszy “wielki” obraz został zakończony i zawisł na ścianie. Miałam dużo zabawy i otrzymałam wiele praktycznych informacji podczas malowania z moim tatą. Zdecydowaliśmy się umieścić oba: jego i mój podpis, co jest w jakiś sposób urocze.

Obraz wisi na ścianie Rock Cafe w Corralejo na Fuerteventurze.

Painting hangs on the wall. /// Obraz wisi na ścianie.
Our interpretation of Route 66. On the middle of the picture is less detailed which is fine because we knew that this part will be cover by Chevrolet Bel Air.  /// Nasza interpretacja Route 66. Na środku obrazu jest mniej szczegółów, co jest w porządku, ponieważ wiedzieliśmy, że ta część będzie zasłonięta Chevroletem Bel Air.

 

3D Elvis Presley.

 

Some details /// detale:

I must say that I really appreciate how we worked together (my dad and I).
Warm greetings from Spain!
Ps. This painting is only an interpretation of Route 66.

Muszę powiedzieć, że naprawdę doceniam jak się nam współpracowało (tacie i mi). 
Ciepłe pozdrowienia z Hiszpanii!
Ps. Ten obraz jest tylko interpretacja Route 66.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *