Tetris

The most of us know the game Tetris. In that game, when you connect matching blocks, they disappear. On my painting there are no matching blocks as it represents the diversity of our experiences that make us who we are.

Większość z nas zna grę Tetris. W tej grze, kiedy łączysz ze sobą pasujące bloki, znikają. Na moim obrazie nie ma pasujących klocków, ponieważ reprezentuje różnorodność naszych doświadczeń, które sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy.

 

Tetris (2020)

Acrylic colours + jute twine on cotton canvas 100 x 70 cm / unframed

Farby akrylowe + sznurek jutowy na płótnie 100 x 70 cm / nieobramowany

 

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *