The other side

The metaphorical “personal truth” which guides the way despite the difficulties that life brings on. We all have it, only from us depends if we follow the light or stay in the darkness.

Metaforyczna „osobista prawda”, która prowadzi drogę pomimo trudności, jakie niesie życie. Wszyscy to mamy, tylko od nas zależy, czy podążamy za światłem, czy pozostaniemy w ciemności.

 

The other side (2020)

Acrylic colours + jute string  on canvas 100 x 150 cm / unframed

Farby akrylowe + sznurek jutowy na płótnie 100 x 150 cm / nieobramowany

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *