Tierra Volcánica

When the hot magma is cooling down, it hardens and nothing can destroy it anymore. Adult life is full of difficult challenges, each such a challenge creates a layer that hardens our skin, in the end, we become braver because nothing can break us anymore.

The “Tierra Volcánica” (EN: Volcanic soil) is another abstract painting created based on my emotions. The title was given by my mom. One of the strongest woman I know. Despite multiple, difficult challenges, she is strong, beautiful and full of love.

Gdy gorąca magma zastyga, utwardza się i nic nie może jej już zniszczyć. Dorosłość jest pełna wyzwań, każde wyzwanie tworzy warstwę, która utwardza naszą skórę. Na sam koniec stajemy się bardziej odważni, ponieważ nic nie może nas już złamać.

„Tierra Volcánica” (PL: Gleba wulkaniczna) jest kolejnym obrazem namalowanym na podstawie moich emocji. Tytuł pracy został nadany przez moją mamę, jedną z najsilniejszych kobiet jakie znam. Pomimo wielu przeciwności losu, jest silna, kochająca i przepełniona miłością.

Tierra Volcánica (2018)
Oil and acrylic colours + gauze on canvas 100 x 80 cm / unframed
Farby olejne i akrylowe + gaza na płótnie 100 x 80 cm / nieobramowany

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *