U N D E R W A T E R mural

While visiting parents, I decided to do the documentation of the recent work (murals) of my dad. I am always amazed by the atmosphere which he can create and how huge and beautiful murals he paints. I think I do not have to write a lot – just look and enjoy those colours.


Podczas wizyty u rodziców, postanowiłam wykonać dokumentacje niedawnej pracy (malowidła ścienne) mojego taty. Zawsze jestem zaskoczona atmosferą, którą potrafi tworzyć i jak wielkie, i piękne malowidła ścienne maluje. Myślę, że nie trzeba pisać dużo – tylko patrzeć i cieszyć oko tymi kolorami.

Entrance to the restaurant La Sirena. /// Wejście do restauracji La Sirena.

Mermaid on the left is made of plaster (by someone else), so that its shape is different from the others. /// Syrenka po lewej stronie jest wykonana z gipsu (przez kogoś innego), dlatego jej kształt się różni od pozostałych.

PAVLO

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *