AZTEC

Traveling continues… This time not only geographically but also in time. The Aztec Empire of 1519 was the most powerful Mesoamerican kingdom of all time. The multi-ethnic, multi-lingual realm stretched for more than 80,000 square miles through many parts of what is now central and southern Mexico.
Podróże trwają… Tym razem nie tylko geograficznie, ale także te w czasie. Imperium Azteków z 1519 roku było najsilniejszym Mezoamerykańskim imperium wszechczasów. Wieloetniczna, wielojęzyczna strefa, rozciągała się na ponad 80 000 mil kwadratowych. Dzisiaj są to tereny środkowego i południowego Meksyku.
AZTEC (2017)
Oil colours + jute string on canvas 50 x 40 cm / unframed
Farby olejne + sznurek jutowy na płótnie 50 x 40 cm / nieobramowany

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *