b l u s h painting

Magenta has been used! b l u s h  was created. Why b l u s h? The answers are as many as your thoughts. One of them is my nature, I often blush when I am embarrassed. Also the word PASSION has magenta color for me.
Coral and fuchsia were used to paint gauzes. The background is painted in a bit different way than my previous abstraction. There were many changes, ranging from white, black, red, orange, the golden, ending with the background that you can see in front of you.

Magenta została wykorzystana! b l u s h* został stworzony. Dlaczego b l u s h? Odpowiedzi jest tyle, ile Waszych myśli. Jednym z nich jest moja natura, często się rumienię, kiedy jestem zakłopotana. Również słowo PASJA ma dla mnie kolor magentowy :).
Koralowy i fuksja zostały wykorzystane do pomalowania gazy. Tło jest malowane w nieco inny sposób niż na mojej poprzedniej abstrakcji. Było wiele zmian, począwszy od białego, czarnego, czerwonego, pomarańczowego, złotego, kończąc na tle, które możecie ujrzeć przed sobą.

*r u m i e n i e c

b l u s h
Acrylic on canvas 50×100 cm + gauze /// Akryl na płótnie 50×100 cm + gaza 
Some details /// detale:

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *