VOYAGE

Have you ever thought of traveling to space? Floating between the stars,  touching hypernova…
Czy kiedykolwiek myślałeś o podróży w kosmos? Popłynąć między gwiazdami, dotykająca hipernowej…

VOYAGE (2017)
Oil colours + jute string on canvas 40 x 32 cm / unframed

Farby olejne + sznurek jutowy na płótnie 40 x 32 cm / nieobramowany

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *